Výcvik

Výcvik je systematicky rozdělen do dvanácti lekcí, které na sebe navzájem navazují. Postupně se zvyšuje obtížnost  jednotlivých cviků i podmínek, za kterých výcvik probíhá.

Cílem kurzu je především naučit majitele psů, jak se psem správně komunikovat, pracovat a pochopit chování psa. Hlavní důraz je kladen na nácvik přivolání a správnou motivaci psa. Dále psa naučíte chůzi u nohy na vodítku, sedni, lehni, vstaň, zůstaň.