Výcvik

Výcvik je systematicky rozdělen do dvanácti lekcí, které na sebe navzájem navazují. Postupně se zvyšuje obtížnost  jednotlivých cviků i podmínek, za kterých výcvik probíhá.

Cílem kurzu je především naučit psy základní cviky potřebné v běžném životě. Majitelům psů se snažíme poradit, jak se psem správně komunikovat a pracovat aby byly spokojeny obě strany vodítka 🙂  Hlavní důraz je kladen na nácvik přivolání a správnou motivaci psa. Dále psa naučíte chůzi u nohy na vodítku, sedni, lehni, vstaň, zůstaň.