Rady a tipy

Evidence psů bez průkazu původu

Český kynologický svaz provádí registraci psů bez prokázaného původu, kterým vystavuje registrační a výkonnostní průkaz na základě vyplněné žádosti. Tento průkaz opravňuje jedince k účasti na sportovních akcích (zkouškách a soutěžích) konaných organizacemi FCI u nás i v zahraničí. Pro registraci zašlete vyplněnou žádost Pouze očipovaný jedinec může být registrován. Do žádosti nalepte čitelné číslo čipu […]